Hazenverdriet

Vandaag hoorde ik dat er nog steeds op hazen gejaagd wordt in het veenweidegebied tevens Natura 2000, terwijl hazen op de rode lijst staan. Daar word ik zo verdrietig van. Meteen maar lid geworden van de faunabescherming.nl.

Rietje avatar